Zaręczyny

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest firma Diamanti S.C. z siedzibą przy ul. Kilińskiego 5 w Chorzowie, NIP 6272776924
2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;
3. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji zamówienia.

Zgoda na wykorzytywanie plików cookie

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe umieszczane przez wykorzystywaną przez Ciebie przeglądarkę internetową na urządzeniu. Na naszej stronie internetowej stosujemy narzędzia firm: Google (Analytics, Ads), Meta (Facebook Pixel), Hubspot (czat na stronie) pomagające nam zrozumieć interakcję z witryną, optymalizować jej zawartość i funkcjonalność, ułatwić kontakt z użytkownikami oraz prowadzić działania marketingowe w internecie. Chcemy podkreślić, że nasza firma nie przetwarza bezpośrednio Twoich danych ani nie tworzy profilów użytkowników; cały proces odbywa się za pośrednictwem wymienionych powyżej narzędzi zewnętrznych. Zapewniamy, że wszystkie dane są traktowane z najwyższą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. W każdej chwili możesz zmienić swoje preferecje dotyczące wykorzystania plików cookie. 

Zmiana preferencji dotyczących cookie

Pliki cookie / ustawienia prywatności

Prosimy o zgodę na wykorzystanie plików cookie na naszej stronie w pełnym lub określonym przez Ciebie zakresie. Korzystamy z: Hubspot Chat (czat na stronie), Google Analytics (statystyki), Google Ads, Pixel Meta (marketing). Szczegółowe informacje oraz możliwość zmiany zgód znajdziesz w polityce prywatności

Zgadzam się Dostosowuję wybór

Zaznacz, w jakim zakresie udzielasz zgody


Zgoda na wybrane Odmowa